Eğitim Modelimiz

EĞİTİM MODELLERİMİZ

 
Okulumuzda uyguladığımız eğitim sistemlerimiz;
 

ÇOKLU ZEKA PROGRAMI

Çoklu Zeka teorisi kişisel gelişim alanında Howard Gardner tarafından ortaya koyulan en önemli teoridir.Teorinin özü yaşam boyu gelişim ve öğrenmeyi içerir.Hayatın ilk yıllarında öğrencilerimize tüm zekalarını geliştirebilecekleri etkin bir yol sunmuş oluruz.  Kuramın amacı eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğinin düşünülmesidir. Bu sebeple özellikle okulöncesi eğitim döneminde çocuklara kendilerini keşfedecekleri zengin öğrenme ortamlarının sunulması son derece önemlidir. Bizde kurumumuzda öğrencilerimize tüm zekalarını geliştirebilecekleri etkin bir yol sunarak onların var olan yeteneklerini tanımalarına ve geliştirmelerine olanak sağlamaktayız.
1- SÖZEL/DİLSEL ZEKA
2- MANTIKSAL/MATEMATİKSEL ZEKA
3- GÖRSEL/UZAMSAL ZEKA
4- BEDENSEL/KİNESTETİK ZEKA
5- MÜZİKAL/RİTMİK ZEKA
6- SOSYAL/BİREYLER ARASI ZEKA
7- ÖZEDÖNÜK/İÇSEL ZEKA
8- DOĞA ZEKASI

*HIGH/SCOPE PROGRAMI

     Hıgh/Scope  1960’da Amerika’da geliştirilmiş bir okulöncesi programıdır. Bu programın dayandığı temel ilke “Etkin Öğrenme” ilkesidir..
    Etkin öğrenme, çocukların bağımsız olarak hareket ettiği ve araştırdığı, kumla oynadığı,modeller yaptığı,boyaları karıştırdığı, şişe kapaklarını tekerlek gibi kullanabileceği keşfettiği anlamına gelir.
         Hıgh/Scope çerçevesinde uygulanan eğitim programı PLANLAMA- ÇALIŞMA- HATIRLAMA süreci dahilin de çocukların seçimlerini yapıp seçtikleri doğrultuda uygulamaya geçmelerine olanak tanır, her ders için çocuğa    kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili zengin deneyim fırsatları sunulur. Hıgh/Scope programında çocuklar, bilgiye anlamlı eğitim deneyimleri yoluyla ulaşan etkin öğrencilerdir. Öğretmenlerde çocukları bilgiye ve  olgunlaşmaya doğru götürecek yolu yine çocukların keşfettiği ve izlediği ; eşlik eden, destek veren rehber kişilerdir.
 

 

*REGGIO EMILIA EĞİTİM METODU

Reggio Emilia, 1970'lerden bu yana kreş, anaokulları ve üniversitelerin işbirliğiyle rafine edilmiş başarılı etkin öğrenme yöntemidir. Reggio Emilia motodu'nun en önemli özelliği; çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş ortam sunmasıdır. Anaokulumuz’da fiziksel ve sosyal ortam öğrenmenin   kendisidir. Ortam; çocuğun değişik deneyimler yaşayabilmesi amacıyla özenle düzenlenmektedir ve önceden planlanmış grup çalışmaları-atölyeleriyle çocuğun çevreyle ilgili yeni etkileşimler kurması sağlanmaktadır. Her çocuğa özel, çocuğun içindeki potansiyeli çıkarmaya yönelik program uygulanır.
Öğretmenlerimiz, bilgi verici değil, çocuğun yanında yardımcı araştırmacı/öğrenen konumundadır.
 
 
 
 

Seyhananaokulu.com Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım :